POROTA

Sandra Feltham

Business Leaders Forum a Flagship Consulting

Bedřich Moldan

Centrum pro otázky životního prostředí

Vojtěch Kotecký

Glopolis think-tank

Lenka Heuerová

Fair Venture

Aleš  Kuták

Komora obnovitelných zdrojů energie

Jiří Koželouh 

Hnutí Duha

Peter Rakovský 

denkstatt Slovensko

Kateřina Urbánková 

PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců

Jozef Novák 

Ci2