SLUŽBY

Status GREEN BRANDS přináší následující „klíčové benefity“:

 

• Zlepšení renomé u zákazníků.

• Zlepšení / zjednodušení získávání nových zákazníků.

• Zlepšení image ve společnosti.

• Snížení provozních a výrobních nákladů analýzou validace a poradenstvím.

• Zlepšení a zvýšení motivace zaměstnanců.

• Podložené a dokumentované odlišení od konkurence.

• Důkaz pro společnost, že jejich produkt je udržitelný a šetrný k životnímu prostředí.

 

Pečeť kvality GREEN BRANDS je mezinárodně uznané rozhodovací kritérium pro akviziční a tržní chování v oblasti B2B a B2C. Zaručuje vynikající hodnotu znovupoznání: spotřebitelé mohou identifikovat ty značky, které se zasazují vysokou měrou o ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a příznivé životní a výrobní podmínky. Pouze vyznamenané značky (podniky / produkty) smějí používat pečeť při celkové komunikaci a pro reklamní účely – na displejích, dopisním papíře, obalech, na internetu atd. Pečeť je uzpůsobena pro Českou republiku a její maximální doba platnosti jsou dva roky. Po uplynutí platnosti pečetě GREEN BRANDS, může být podnik / značka znovu nominována a pokud úspěšně projde validačním procesem, na svou pečeť si mohou připsat první hvězdu! Tři úspěšná získání GREEN BRANDS ocenění znamenají již dvě hvězdy na pečeti a čtyři úspěšná získání GREEN BRANDS ocenění znamenají nejvyšší počet, a to tři hvězdy na pečeti. 

 

Poznámka: Pečeť GREEN BRANDS je chráněna ve víc než 30 zemích po celém světě, může být, proto užita pouze podniky, které úspěšně prošly validačním procesem.  

 

Cyklus udělování ocenění GREEN BRANDS je v každé účastnické zemi dva roky. Do dnešního dne byla pečeť udělena v těchto zemích: 

 

RAKOUSKO

 

GREEN BRAND Austria 2011 / 2012GREEN BRAND Austria 2012 / 2013GREEN BRAND 2013 / 2014REEN BRAND Austria 2014 / 2015GREEN BRAND Austria 2015 / 2016

 

GREEN BRAND Austria 2016 / 2017GREEN BRAND Austria 2017 / 2018 BRAND Austria 2018 / 2019

 

 

 

NĚMECKO

germany_1213GREEN BRAND Germany 2016 / 2017GREEN BRAND Germany 2015 / 2016GREEN BRAND Germany 2016 / 2017GREEN BRAND Germany 2017 / 2018

 

GREEN BRAND Germany 2018 / 2019

 
 

 ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

 

 

MAĎARSKO

 

 

 

 

SLOVENSKO

 

 

 

 

ŠVÝCARSKO

 

 

Každá vyznamenaná značka obdrží certifikát jako potvrzení o ocenění a oprávnění používat pečeť v uvedeném časovém období. Předání certifikátu je i první dobrá příležitost v rámci malé ceremonie získat mediální pozornost. 

 

Zde jsou příklady certifikátů, které byly do dnešního dne značkám uděleny: 

 


Po úspěšném ukončení dvouletého cyklu je v každé účastnické zemi publikována a distribuována kniha GREEN BRANDS:

 

• Všechny vyznamenané značky / podniky jsou představeny a zdokumentovány ve velkoformátové exkluzivní knize. 

• Výroba knihy je klimaticky neutrální. 

• Jsou používány výhradně zdroje šetřící zdroje a suroviny. 

• Kromě moderní techniky a nezávadného papíru jsou optimalizovány i provozní procesy šetrnými k životnímu prostředí. 

• Kniha GREEN BRANDS vychází každé dva roky ve vysokém nákladu a je distribuována a prodávána knihkupectvími, svazy a mediálními partnery. 

• Navíc je publikace zdarma zasílána institutům pro výzkum trhu, tiskovým agenturám, obchodním komorám, hospodářskému tisku, ministerstvům a vybraným vedoucím osobnostem předních marketingových a reklamních agentur. 

• Všechny oceněné podniky / produkty obdrží kopie knihy, které jsou úžasným nástrojem pro interní i externí komunikaci svých „zelených          značek“. Na vyžádání může být přebal knihy na míru doplněn logem podniku. 

 

 

Projděte si publikace online ve formátu e-knihy!

Třetí kniha GREEN BRANDS Rakousko 2016 byla vytištěna a prezentována u příležitosti Gala akce ve Vídní 28.11.2016. Tištěnou podobu knihy můžete objednat přímo od GREEN BRANDS za exkluzivní cenu 35 EUR zahrnující poštovné a balné. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat na: Norbert.Lux@green-brands.org

 

 

Projděte si publikace online ve formátu e-knihy!

Třetí kniha GREEN BRANDS Německo 2017 byla vytištěna a prezentována u příležitosti Gala akce ve Frankfurtu nad Mohanem 13. listopadu 2017. Tištěnou podobu knihy můžete objednat přímo od GREEN BRANDS za exkluzivní cenu 35 EUR zahrnující poštovné a balné. 

V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat na: Norbert.Lux@green-brands.org

Po úspěšném ukončení dvouletého cyklu je v každé účastnické zemi pořádána slavnostní Gala akce GREEN BRANDS:

 

• V rámci exkluzívní slavnosti je značkám udělen jejich oficiální status GREEN BRANDS, resp. pečeť GREEN BRANDS

• Mimo oceňované značky je v každé účastnické zemi oceněna i Osobnost GREEN BRANDS za významné počiny v oblasti ochrany životního prostředí, zmírnění dopadů na změny klimatu, udržitelného rozvoje atd. 

• Ze strany našeho mediálního partnera je také vyhlášena Zvláštní cena GREEN BRANDS

• Za účelem dosažení hojné účasti médií a získání značného respektu pro oceněné „zelené značky“, spolupracuje GREEN BRANDS s mediálními partnery. Přitom je kladen velký důraz na to, aby přítomnost médií byla zajištěna jak v oblasti obchodu, tak v oblasti spotřebitelského trhu. Pozornost médií je totiž obrovská. 

• PR aktivity doplňkově zajišťují pozornost u médií, spotřebitelů a v oboru podnikání značek. Tímto se dostane právě i malým a středně velkým podnikům značné pozornosti, kterou si ji často samy dovolit nemůžou. 

• Navíc Gala akce GREEN BRANDS je skvělou příležitostí na navázání obchodních kontaktů s hosty ze světa udržitelného rozvoje, ekonomie, politiky, médií atd. 

• Na závěr stojí za zmínku, že pořádání Gala akce je klimaticky neutrální a šetrné k životnímu prostředí. 

 

GREEN BRANDS strategicky spolupracuje s mediálními partnery na vytvoření globální přítomnosti médií, aby byla zajištěna vysoká pozornost spotřebitelů. 

 

Našimi mediálními partnery jsou: 

 

Rakouští mediální partneři:

 

Oliv -Zeitschrift                BIORAMA               APA OTS                            

 

 

Němečtí mediální partneři:

 

                    Lohas-Magazin.de    Global Magazin

 

Díky validačnímu řízení jsou dokumentována slabá místa podniků / značek v relevantních oblastech ochrany životního prostředí, a které tak mohou velkou měrou přispět k vytvoření povědomí o potřebné změně vlastního chování a výrobních procesech. Z toho plynoucí poznatky k restrukturalizaci mohou vést mimo jiné ke značnému snížení provozních / výrobních nákladů. Podniky tak mají možnost vypracovat v rámci školení a workshopů cesty k řešení a zlepšení své úrovně „indexu  GREEN BRANDS“. Workshopy jsou nabízeny nezávislou společností, která se zaměřuje na podnikové poradenství týkající se ochrany klimatu a udržitelného rozvoje.

 

Tyto semináře jsou dostupné nejen podnikům a značkám, které již byli oceněni  GREEN BRANDS, ale zejména těm podnikům a značkám, které nedosáhly dostatečné hranice „indexu  GREEN BRANDS“, a mají tak zájem na zlepšení stavu udržitelnosti svých podnikových aktivit. Podniky a značky totiž musí být plně podporovány ve svém úsilí na poli ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, aby mohli být znovu nominovány na ocenění  GREEN BRANDS. Díky našemu speciálnímu školení, podniky a značky mohou významně zlepšit svůj stav udržitelného podnikání. Tyto služby jsou nabízeny na dobrovolné bázi podle individuálních požadavků a zpětné vazby podniků a značek

 

Příklady užití pečetě GREEN BRANDS