PROCES

Nominace – první krok k získání prestižního ocenění GREEN BRANDS

Průzkum trhu:

Ve spolupráci s renovovaným institutem pro průzkum trhu IPSOS, potenciální příjemci ocenění GREEN BRANDS budou posuzováni ve více než 60 kategoriích, aby se zjistilo, které z nich jsou opravdu “zelené značky”.

 

Nevládní neziskové organizace/ Zájmové spolky:

Přestože mnohé malé a středně velké podniky, či méně výrazné značky, převzali spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí, kvůli omezeným finančním zdrojům pro rozvoj své značky mají tyto značky ztížené podmínky v propagaci svého „zeleného” podnikání. Proto se do nominačního procesu zapojují nevládní neziskové organizace a další zájmové spolky, které často spolupracují s těmito malými a středně velkými podniky, či méně výraznými značkami, a mohou je proto taktéž nominovat na ocenění GREEN BRANDS.

 

Mediální partneři:

Mediální partneři, kteří spolupracují s GREEN BRANDS, se podílejí na nominaci značek podle vlastního speciálního procesu hodnocení.

 

Odborná porota:

Díky své odbornosti mají členové poroty jedinečný přehled i o méně viditelných značkách z malých a středně velkých podniků, jenž převzaly spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí, a tak i ty méně viditelné „zelené” značky mají šanci být porotou nominovány na cenu GREEN BRANDS

 

Oceněné značky GREEN BRANDS

Díky své odbornosti mají členové poroty jedinečný přehled i o méně viditelných značkách z malých a středně velkých podniků, jenž převzaly spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí, a tak i ty méně viditelné „zelené” značky mají šanci být porotou nominovány na cenu GREEN BRANDS

Validace – stěžejní krok k získání GREEN BRANDS ocenění

 

Do procesu validace jsou přizvány všechny podniky, produkty a služby, které byly nominovány na ocenění GREEN BRANDS. Vezměte prosím na vědomí Kritéria vyloučení z procesu. 

 

Pokud se tyto značky rozhodnou podstoupit proces validace, obdrží dotazník vypracovaný na základě vědecky stanovených kritérií v spolupráci s mezinárodním výzkumným institutem pro udržitelný rozvoj SERI a ALLPLAN, nezávislé konzultingové společnosti pro udržitelnost a ochranu životního prostředí.

 

 Všechny zúčastněné značky obdrží výsledek validačního řízení a kompletní vyhodnocení. 

Odborná porota - finální rozhodovací instance

Při dosažení a překonání úrovně 51 % indexu GREEN BRANDS postupuje značka ve validačním řízení před odbornou porotu, která je finální instancí pro uznání ocenění GREEN BRANDSJe na rozhodnutí odborné poroty, která má finální právo veta, zda společnost obdrží ocenění GREEN BRANDS. To znamená, i když společnost jinak dosáhla požadované skóre, může být rozhodnutí negativní. Na straně druhé, může dle rozhodnutí poroty,  být titul GREEN BRANDS prisouzen i značce, která které, i když těsně nedosáhly úrovně 51 %.  

 

V obou případech je obecné posouzení společnosti, současné projekty a dodatečné informace, které mohou zavážit při konečném rozhodnutí o udělení ocenění.

 

Další informace o členech poroty naleznete v sekci “POROTA“.

 

Více informací o procesu řízení najdete v sekci „VE SVĚTĚ“.