PROCES

NOMINACE

První krok k získání ocenění GREEN BRANDS – obchodním firmám je zaslán dopis na základě nominace, některým z následujících subjektů:

 

Průzkum trhu:

Ve spolupráci s renovovaným institutem pro průzkum trhu IPSOS, potenciální příjemci ocenění GREEN BRANDS jsou posuzováni ve více než 60 kategoriích, aby se tak zjistilo, které z nich jsou opravdu ekologicky udržitelné.

 

Nevládní neziskové organizace / zájmové spolky:

Přestože mnohé malé a středně velké podniky či méně výrazné značky převzali spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí, kvůli omezeným finančním zdrojům pro svůj rozvoj mají tyto značky ztížené podmínky v propagaci svého ekologicky udržitelného podnikání. Proto se do nominačního procesu zapojují nevládní neziskové organizace a další zájmové spolky, které často spolupracují s těmito malými a středně velkými podniky, či méně výraznými značkami, a mohou je tak nominovat na ocenění GREEN BRANDS.

 

Mediální partneři:

Mediální partneři, kteří spolupracují s GREEN BRANDS, se podílejí na nominaci značek podle vlastního speciálního procesu hodnocení.

 

Odborná porota:

Díky své odbornosti mají členové poroty jedinečný přehled i o méně viditelných značkách,které však převzaly spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí, a tak i ty méně viditelné značky mají šanci být Odbornou porotou nominovány na ocenění GREEN BRANDS

 

Již oceněné značky

Již oceněné značky, ať už z tuzemska či ze zahraničí, mají možnost nominovat značky, které dle nich splňují kvality a zásady ekologické udržitelnosti. 

VALIDACE (AUDIT)

Druhý a stěžejní krok k získání ocenění GREEN BRANDS – obchodním firmám je zaslán online dotazník (audit) na vyplnění:

 

Do procesu validace jsou přizvány všechny společnosti, produkty, potraviny či služby, které byly nominovány na ocenění GREEN BRANDS a které neodporují Kritériím vyloučení z procesu. 

 

Pokud se tyto značky rozhodnou podstoupit proces validace, obdrží dotazník vypracovaný na základě vědecky stanovených kritérií, jež byly vytvořeny ve spolupráci s mezinárodním výzkumným institutem pro udržitelný rozvoj SERI a ALLPLAN, nezávislé konzultingové společnosti pro udržitelnost a ochranu životního prostředí, která výsledky dotazníků vyhodnocuje, viz ukázka daných dotazníků níže.  Všechny zúčastněné značky obdrží transparentní výsledek validačního řízení a kompletní vyhodnocení.

 

Dotazníky pro Validační řížení GREEN BRANDS:

 

ODBORNÁ POROTA

Finální instancí k získání ocenění GREEN BRANDS je potvrzení nominace a validace českou Odbornou porotou:

 

Při dosažení a překonání úrovně 51 % indexu GREEN BRANDS postupuje značka ve validačním řízení před odbornou porotu, která je finální instancí pro uznání ocenění GREEN BRANDSJe na rozhodnutí odborné poroty, která má finální právo veta, zda značka ocenění GREEN BRANDS obdrží. To znamená, že i když společnost jinak dosáhla požadované skóre, může být rozhodnutí Odborné poroty negativní, když shledá závažná porušení ekologické udržitelnosti značky. Na straně druhé může být pečeť GREEN BRANDS udělena značce, která i když těsně nedosáhly úrovně 51 %, tak se významně zasloužila o udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.  

 

V obou případech je obecné posouzení společnosti, současné projekty a dodatečné informace, které mohou zavážit při konečném rozhodnutí o udělení ocenění.

 

Další informace o členech poroty naleznete v sekci “POROTA“.

 

Více informací o procesu řízení najdete v sekci „VE SVĚTĚ“.