POROTA

Sandra Feltham

Business Leaders Forum

pomoc firmám v naplňování jejich společenské odpovědnosti

Flagship Consulting

první specializovaná CSR agentura v České republice

Bedřich Moldan

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

vědecká práce a rámcové programy Evropské unie

Vojtěch Kotecký

Glopolis

nezávislé analytické centrum – think-tank

Lenka Heuerová

Fair Venture

konzultační a podpůrná společnost v oblasti CSR a firemní udržitelnosti

Aleš  Kuták

Komora obnovitelných zdrojů energie

česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí

Jiří Koželouh

Hnutí Duha

česká nevládní environmentální organizace

Peter Rakovský 

denkstatt Slovensko

konzultační společnost pro životní prostředí a trvalou udržitelnost

Kateřina Urbánková 

PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců

jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin

Jozef Novák 

Ci2

organizace pro udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum