OCENĚNÍ GREEN BRANDS

Oceněním GREEN BRANDS mohou být vyznamenány „zelené“ značky každodenního života, ze všech oborů a všech velikostí, a to v oblasti B2B a B2C, které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje a tím tak přispívají významnou měrou k ochraně životního prostředí. Od svého založení se buďto tyto „zelené“ značky úspěšně starají o trvalou udržitelnost svého jednání, nebo poznaly nutnost jít novými cestami v ekologickém a trvale udržitelném vedení podniku a důsledně to prosazují.

 

Takto oceněné podniky, produkty, služby, iniciativy, nebo i osobnosti pochopili, že přebrat spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí je zásadní pro další vývoj naší společnosti. Aktivně proto podnikají kroky směřující k ochraně přírodních zdrojů a plně se zavazují k zachování a rovnováze přírodního bohatství.

 

Značky oceněné jako GREEN BRANDS mohou být charakterizovány následujícími zásadami v ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje:

 

šetření energie, snižování či vyhýbání se emisím CO2 a dalším emisím, snižování a vyhýbání se produkce odpadu, ochrana a konzervace přírodních zdrojů, ochrana přirozeného životního prostředí, užívání alternativních zdrojů energie, školení pracovníků mající za cíl zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí, výroba potravin a farmak podle striktních kritérií ochrany životního prostředí, vytváření externího povědomí veřejnosti o snižování skleníkových plynů způsobených produkcí svých produktů, provádění pravidelných informační kampaní o spoluzodpovědnosti podniku za udržitelný a vyvážený rozvoj.