OCENĚNÍ GREEN BRANDS

Oceněním GREEN BRANDS, pečetí, mohou být vyznamenány značky každodenního života, ze všech oborů a všech velikostí, a to v oblasti B2B i B2C, které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje a tím tak přispívají významnou měrou k ochraně životního prostředí. Od svého založení se buďto tyto značky úspěšně starají o trvalou udržitelnost svého jednání, nebo poznaly nutnost jít novými cestami v ekologickém a trvale udržitelném vedení podniku a důsledně to prosazují.
 

Takto oceněné podniky, produkty, služby, iniciativy, nebo i osobnosti pochopili, že přebrat spoluzodpovědnost za udržitelný a vyvážený rozvoj ekonomického, sociálního a životního prostředí je zásadní pro další vývoj naší společnosti. Aktivně proto podnikají kroky směřující k ochraně přírodních zdrojů a plně se zavazují k zachování a rovnováze přírodního bohatství.

 

Značky označené pečetí GREEN BRANDS mohou být charakterizovány následujícími zásadami v ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje: