KONTAKTY

ČESKÁ REPUBLIKA

KONTAKT

Agneša Gašperanová

ADRESA

Karmelitská 18

118 00  Praha 1

Česká republika

TEL

+420 228 883 583

E-MAIL

GREEN BRANDS Organisation

GREEN BRANDS Organisation GmbH

Wacholderbergstraße 29

90587  Veitsbronn

Spolková republika Německo

NĚMECKO - HAMBURG

ADRESA

Langenhorner Chaussee 44A

22335  Hamburg-Fuhlsbüttel

Spolková republika Německo 

 

DIČ

DE286585082

TEL

+49 91 19 79 95 99

MOBIL

+49 17 09 04 03 09

FAX

+49 91 19 79 95 33

RAKOUSKO

ADRESA

Knollgasse 1A

1170 Vídeň

Rakouská republika

TEL

+43 14 86 30 05

MOBIL

+43 67 69 62 53 33

ŠVÝCARSKO

KONTAKT

Peter Jossi

ADRESA

Murbacherstrasse 34

4056 Basel

Švýcarská kofederace

TEL

+41 61 32 20 36 75

ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

KONTAKT

Agneša Gašperanová

ADRESA

Karmelitská 18

118 00 Praha 1

Česká republika

TEL

+420 228 883 583   

MAĎARSKO

KONTAKT

Tamás Dudás

ADRESA

Keleti Károly utca 13b

1024 Budapest

Maďarsko

TEL

+36 20 996 7272 

E-MAIL

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO VEŘEJNOST

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO INVESTORY

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Impresum

Impresum podle § 5 TMG:

 

Název a sídlo společnosti:

 

 

GREEN BRANDS Organisation GmbH

 

 Wacholderbergstraße 29

90587  Veitsbronn

Spolková republika Německo

 

Zastoupeno:  

Manlio Celotti a Norbert Lux

 

Kontakt: 

Telefon: +49 91 19 79 95 99

Fax: +49 91 19 79 95 33

E-mail: office@green-brands.org

 

Registrace společnosti: 

Společnost je zapsané v obchodním rejstříku vedeném District Court Fürth pod sp. Zn. Č. HRB 15512

 

Údaje o subjektu DPH:

DIČ: DE305182339 Právnická osoba

 

Mimosoudní řešení sporů:

GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, není povinna ani ochotna se účastnit postupu urovnání sporu před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů v případě sporu se spotřebitelem.

 

Odpovědnost za obsah:

Provozovatel těchto stránek, GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, nese odpovědnost pouze za svůj vlastní obsah. 

 

Na těchto stránkách naleznete odkazy na internetové stránky třetích subjektů. Pro všechny tyto odkazy platí, že provozovatel GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, nenese za obsah příslušných stránek žádnou odpovědnost. 

 

Společnost GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, kontroluje a udržuje obsah těchto stránek z Německa a nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím, jsou relevantní pro jiná území a že jsou v něm dostupné. Internetové stránky společnosti GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, které se zaměřují na určité území a na jeho právní prostředí, jsou vždy v souladu s právními předpisy a s požadavky platnými pro dané území. Žádné záruky se nevztahují v případě použití internetových stránek v odlišném právním prostředí.

 

 Duševní vlastnictví: 

Všechna práva (včetně autorských práv, ochranných známek, průmyslových návrhů, ochrany databáze), jakož i jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve všech textech, obrázcích, grafice, logách, zvuku, softwaru a v dalších materiálech zveřejněných na těchto internetových stránkách, jsou vlastnictvím společnosti GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, nebo jsou začleněna do obsahu se souhlasem příslušného majitele. 

 

Oprávnění k přístupu a k používání těchto internetových stránek je uděleno výhradně pro osobní, nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, nebo bez souhlasu příslušného majitele, nesmíte informace obsažené na těchto internetových stránkách žádným způsobem nebo jakýmikoli prostředky kopírovat, stahovat, publikovat, distribuovat, upravovat, přeposílat, využívat, přenášet nebo reprodukovat, a to včetně elektronického, či mechanického kopírování nebo nahrávání. Uživatel těchto stránek souhlasí s tím, že materiály a informace obsažené na těchto internetových stránkách, poskytované společností GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo, mohou být vytištěny a/nebo staženy pouze pro vlastní použití a že nebudou použity ke komerčním nebo distribučním účelům. 

 

Ochrana osobních údajů:

Pro úspěšné využívání služeb, které tato internetová stránka nabízí, v některých případech GREEN GRANDS Organisation GmbH, Wacholderbergstr. 29, 90587 Veitsbronn, Německo potřebuje zpracovávat osobní údaje uživatelů.

 

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako “GDPR”